Arai D Group Logo White
March 31, 2017
HBD BB / ถ่ายรูปชุดครุยแชมป์โอ้

เป็นวันดี ๆ ของบ้านที่ได้ร่วมยินดีกับคนถึง 2 generation เพราะนอกจากจะเป็นวันเกิดน้องบีบีน้องสาวที่น่ารักของทีม mad doo แล้ว ยังเป็นวันถ่ายภาพแสดงความยินดีให้กับแชมป์และโอ้ที่เรียนจบแล้วด้วยค่ะ