ทำบุญบริษัท 2017

เราไม่เคยลบหลู่ในเรื่องที่มองไม่เห็น ที่จริงควรใช้คำว่า เราเคารพและทำตามขนบธรรมเนียมอันดีงามที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ ซึ่งทำแล้วจะได้ผลจริงหรือไม่ เราก็ไม่สามารถบอกได้ แต่ที่เราได้แน่ ๆ แบบทันทีเลย คือทำแล้วสบายใจค่ะ