Arai D Group Logo White
February 28, 2017
พี่อั๋นผัดกะเพรา

นาน ๆ ทีลูกพี่ใหญ่ของเราจะลงมือทำอาหารให้น้อง ๆ ทานกัน ทั้งหมูสับผัดกระเพรา ทั้งแกงจืดกระดูกหมู งานนี้อิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งใจกันไปเลยค่ะ