รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 2017

อีกเทศกาลประจำปีของเราชาว mad doo ที่เราปฏิบัติกันมาทุกปีคือการรดน้ำดำหัวพี่ ๆ ผู้ใหญ่ในบ้านในวันสงกรานต์ ซึ่งแม้ในปีนี้พี่เด่นจะติดภาระกิจไม่ได้อยู่ที่ไทย แต่ก็ไม่ลืมที่จะ VDO call จากจีนมาร่วมด้วย ต้องขอบคุณเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ตจริง ๆ ค่า