Arai D Group Logo White
April 12, 2019
รดน้ำดำหัววันสงกรานต์ 2019

กิจกรรมทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่เราทำกันอยู่ทุกปี ซึ่งปีนี้ก็ร้อนเหมือนกับปีอื่น ๆ น้ำเย็น ๆ กับกลิ่นหอม ๆ ของดอกมะลิก็สามารถช่วยดับร้อนเดือนเมษาได้เยอะเลยนะคะ