รอบสื่อมวลชน ภาพยนตร์ 7days เรารักกันจันทร์-อาทิตย์
วันนี้มีรอบสื่อมวลชน ภาพยนตร์
7days เรารักกันจันทร์-อาทิตย์
ฉายจริงวันพฤหัสนี้แล้วนะคะ 19 กรกฎาคม ฝากอีกหนึ่งผลงานที่ชาวแมดและดูได้มีส่วนร่วมค่ะ