PROS

Prosperity Company Limited

Re-branding องค์กรใหญ่ ให้ทันสมัย สร้างความไว้วางใจให้กับกลุ่มลูกค้า

พรอสเป็นโรงงานผู้ผลิต precast เจ้าใหญ่ระดับประเทศ ที่ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2543 จุดเด่นของพรอสคือ ทีมที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ precast จริงๆ เพราะมีทีมวิศวะกรที่คอยดูแล ในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่แบบแปลนและขบวนการผลิต จนถึงคอยควบคุม การติดตั้งที่ไซท์งาน ส่วนประเภทของสินค้าจะแบ่งเป็น2ประเภทหลัก คือลูกค้าโครงการ เช่นหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และคอนโด และอีกประเภทหนึ่งก็คือ สินค้า precast สําเร็จรูป เช่น เสาเข็มประเภทต่างๆ พื้นเพลงค์ แผ่นรั้วสําเร็จรูป และบัวหัวเสา เป็นต้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับภาพลักษณ์ของ Pros ที่มีต่อคนภายนอก คือ ค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกับ ความเป็นจริงของ Pros ดังเช่น ความทรงพลัง ความเป็นมืออาชีพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันใน ทุกภาคส่วนขององค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่เกิดขึ้นจริง ของแบรนด์ผู้ผลิต Precast Concrete รายใหญ่ระดับประเทศอย่าง ‘Pros’ เรื่องนี้กำลังส่งผลให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือแม้ว่าจะประกอบไปด้วยทรัพยากรที่ดี ทั้งทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ และสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงอัตราการเติบโตของ Financial ที่ปรับขึ้นเฉลี่ย 20%ในทุกๆ ปี ทำอย่างไรที่จะทำให้คนภายนอกรับรู้ถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ถูกอัดแน่นอยู่ใน ทุกๆ ตารางนิ้วภายในองค์กรแห่งนี้ได้

client: Prosperity Company Limited

years: 2016

key focus:

project brief:

Challenge Tasks สําหรับงาน Re-Branding ครั้งนี้มีอยู่ 5 เรื่องหลักๆ ด้วยกัน

  • ออกแบบ Logo and Tagline ใหม่ให้กับองค์กร ซึ่งต้องมีความน่าเชื่อถือ
  • และกําหนด Corporate Color ให้ชัดเจน
  • สร้าง Branding ใหม่ที่สื่อสารกับลูกค้าภายนอก และบุคลากรภายในบริษัท (Internal Branding)
  • กําหนด Brand Essence and Brand DNA ให้ชัดเจน เพื่อที่จะบ่งบอกความเป็นตัวตนจากภายในองค์กร สู่กลุ่มลูกค้าภายนอก
  • สร้างภาพลักษณ์ใหม่ที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ควรเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าเก่าและดึงดูดลูกค้า ใหม่ให้มากขึ้นกว่าที่เคยมีมา
  • วาง Strategic ในการทําการตลาดใหม่ในทุกๆปี และผลิต Online Content ที่มีความรู้ดีๆของ Precast ให้กับผู้ที่สนใจอย่างต่อเนื่อง

we delivered:

Re-Branding, Corporate Identity, Brand Essence, Brand Strategic, Brand Visual Image (BVI), Website Company Slogan, Stationary Set, VDO Presentation

research:

เราได้ทําการศึกษาข้อมูลของบริษัทที่อยู่ใน Segment เดียวกัน และคล้ายกัน เพื่อศึกษาว่าตอน นี้ภาพลักษณ์ของคู่แข่งเป็นอย่างไรกันบ้าง และเราต้องทําอย่างไร ที่แตกต่างออกมาจากคู่แข่งเหล่านั้น โดยที่ เราแบ่งออกเป็น 3 Segment คือ

1. เจ้าใหญ่ (ยอดขายเกิน 700 ล้านบาท) 2. ระดับกลาง (ยอดขาย 100-700 ล้านบาท) และ 3. ขนาดเล็ก(ยอดขาย10-100 ล้านบาท)

กลุ่มลูกค้าของพรอสก็จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลักๆ คือ

1. ลูกค้าโครงการต่าง (70%) และ 2. ร้านค้าตัวแทนจําหน่ายสินค้า precast สําเร็จรูป (30%) ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ ก็จะอยู่ในระยะ 250 กิโลเมตร จากโรงงานของพรอส

strategy:

เราเริ่มจากการมาไล่ดูบรีฟที่ลูกค้าให้มาทั้ง 5 ข้อ เพื่อมาจัดอับดับชิ้นงานตามลําดับความสําคัญที่จะสื่อสารออกไปให้คนภายนอกค่อยๆรับรู้ถึงการ Re-Branding ครั้งนี้ บวกกับการ ทํา Research ตามที่กล่าวมาเบื้องต้น ทําให้เราเข้าใจคู่แข่งและสร้างจุดแข็งให้กับพรอส ซึ่งก็คือการกําหนด Brand Essence ให้ชัดเจน เพื่อเอามาเป็น กรอบกําหนดสิ่งที่จะทําทั้งหมดในอนาคต และสิ่งที่สําคัญคือการที่ เรามาโฟกัสว่า จะทําอย่างไรให้เกิดความยั่งยืน (Sustainable) กับพรอส และหนึ่งในกุญแจสําคัญนั้นก็คือ การที่เป็นตัวของเราเองจริงๆ ในองค์ความรู้ที่พรอสมี เอาประสบการณ์เหล่านั้นมาสร้างเป็น Online Contents ต่างๆ แชร์ให้กับสังคมและคนที่สนใจเกี่ยวกับ Precast Concrete ให้มีความรู้ที่ถูกต้องมากขึ้น เพราะเราจะไม่เน้นไปกับการขายของ แต่เราต้องการกําหนดภาพลักษณ์ของพรอสว่าเป็น

ผู้เชี่ยวชาญในด้าน precast ที่พร้อมให้คําปรึกษาและแชร์องค์ความรู้ให้กับทุกคน

ดังนั้นการแบ่งเนื้องานที่จะค่อย ๆ ถูกสร้างใหม่และ ปรับเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายซึ่งก็คือ ความยั่งยืนขององค์กร โดยเนื้องานจะถูกแบ่งไว้เป็นในช่วงเวลา 1 ปี, 3 ปี และ 5 ปี

อีกส่วนนึ่งที่มีความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการสร้าง internal branding ให้กับพนักงานทุกคน ให้เข้าใจว่ากําลังทําอะไรกันอยู่และมันสําคัญอย่างไรกับองค์กร เพราะถ้าพนักงานทุกคนเข้าใจและ ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี นั่นหมายถึง brand dna ได้เข้าสู่ทุกๆ ส่วนขององค์กรจริงๆ และไม่ว่าจะ ถามใครในองค์กร คําตอบที่จะได้ก็คือคําตอบเดียวกัน การสร้างความรักของพนักงานที่มีให้กับ บริษัทนั้นช่วยให้เกิดความสามัคคี ลดอัตราการลาออกและยังช่วยดึงดูดให้คนเก่งอยากที่จะมาเข้า ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมพรอส ซึ่งทั้งหมดนี้ จะช่วยให้เกิดการยั่งยืนขององค์กรอย่างแท้จริง

challenges:

สิ่งที่ท้าทายย่อมมีอยู่แล้วตลอดการทํางาน โดยเฉพาะเมื่อเราตั้งโจทย์ไว้ว่าเราจะทําทุกอย่างให้ดีกว่าเดิมที่ผ่านมาเรื่อยๆ นั่นหมายถึงเราต้องตื่นตัวและคิดนอกกรอบอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ ภายใต้กรอบของ Brand Essence ที่ถูกกําหนดไว้แล้ว

design solution:

งาน Design และการปรับภาพลักษณ์ทั้งหมดล้วนมาตอบโจทย์ที่ลูกค้าเผชิญอยู่ก่อนหน้านี้ได้อย่างตรงตามเป้าที่วางไว้ทั้งหมด ไม่ว่าจะเรื่องภาพลักษณ์ที่ใหม่ขึ้น ดูน่าเชื่อถือขึ้นและอยากที่จะ ร่วมงานด้วย เพราะเชื่อมั่นในองความรู้ที่พรอสมีผ่านสื่อ online ต่างๆที่เราได้ทําไป และยังปลูกฝังให้คนใน

ในปีแรกจะมีสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือ A New Brand Identity, Stationary Set, Company Slogan, Website, VDO Presentation, Uniform ปีที่ 3 คือ ทาสีโรงงาน, Wrap รถ, Ringtone, Signage ภายในโรงงานของขวัญปีใหม่ให้ลูกค้า และ brand visual image (BVI) ซึ่งสิ่งเหล่าจะช่วยสร้างภาพจําให้กับ brand โดยที่ไม่ต้องเห็นตัวโลโก้บริษัท และปีที่ 5 คือ New Website, New Film, หนังสือเกี่ยวกับพรีแคส, เริ่มทํา Online ad และ VDO Content เพื่อบ่งบอกว่าเราคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านพรีแคสจริงๆ

“แผนการตลาดของเราคือบ่งบอกตัวตนที่แท้จริงของเราออกมา ให้คนที่ไม่เคยรู้จักเรามาก่อนได้รู้ว่าเราเป็นคนยังไง ความเป็นตัวของตัวเองคือเราจะไม่เหนื่อยไปกับการสร้างภาพที่เกินความเป็นจริงเพราะการโกหกคือการทำการตลาดที่ไม่ยั่งยืนในยุคนี้”

— ธีรยุทธ เลิศวัฒนารักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอสเพอริตี้ คอนกรีต

RESULT

“ยอดขายที่เพิ่ม และ โตขึ้น จาก 450ล้าน ต่อปี สู่ 1,100ล้าน ในระยะเวลา 5ปีที่ผ่านมา คือผลลัพธ์ของความยั่งยืนที่มาจากการ Re-Branding ในครั้งนี้”

ผลลัพธ์จากเนื้องานที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่าการ Re-Branding ครั้งนี้ได้ให้ ผลลัพธ์ในทุกๆด้าน เช่น Brand Positioning ที่สูงขึ้นมาเยอะมาก การตั้งราคาสินค้าที่สามารถตั้งได้สูงขึ้น ถึง15-20% มากกว่าคู่แข่ง แต่ก็ยังขายดีอยู่มาก พนักงานปรับตัวตามภาพลักษณ์ที่สูงขึ้น มีลูกค้าที่ยอมรอคิวเพื่อที่จะได้ใช้สินค้าของพรอส หรือร่วมงานกับพรอส และท้ายที่สุดคือ ยอดขายที่เพิ่ม และ โตขึ้น จาก 450ล้าน ต่อปี เป็น 1,100ล้าน ในระยะเวลา 5ปีที่ผ่านมา

Beyond the Results

“ความภูมิใจที่พนักงานรู้สึกว่าดีและมั่นคงในการงานที่ได้ทําอยู่ในองค์กรแห่งนี้ กลุ่มลูกค้าไว้วางใจ คนในองค์กรเป็นผู้เชี่ยวชาญ การสร้างความรักของพนักงานที่มีให้กับบริษัทนั้นช่วยให้เกิดความสามัคคี”

case study

เบื้องหลังงานที่นำมาเปิดเผยกันตั้งแต่ต้นจนจบ เปิดเผยงานเบื้องหลังตั้งแต่ความเป็นมา ปัญหา การซัพพอร์ท และอีกมากมายให้ได้รู้กันตั้งแต่ต้นจนจบกับงาน ที่เราคัดสรรค์มาแชร์กันแบบละเอียดยิบทุกขั้นทุกตอน บนความสำเร็จ

go to case study page