Contact

Prosperity
Company Limited

Re-branding องค์กรใหญ่ ให้ทันสมัย สร้างความไว้วางใจให้กับกลุ่มลูกค้า

พรอสเป็นโรงงานผู้ผลิต precast เจ้าใหญ่ระดับประเทศ ที่ถูกก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2543
จุดเด่นของพรอสคือ ทีมที่เชี่ยวชาญในเรื่องของ precast จริงๆ เพราะมีทีมวิศวะกรที่คอยดูแล ในทุกๆขั้นตอน ตั้งแต่แบบแปลนและขบวนการผลิต จนถึงคอยควบคุม
การติดตั้งที่ไซท์งาน ส่วนประเภทของสินค้าจะแบ่งเป็น2ประเภทหลัก คือลูกค้าโครงการ เช่น หมู่บ้านจัดสรร ทาวน์โฮม และคอนโด และอีกประเภทหนึ่งก็คือ สินค้า precast
สําเร็จรูป เช่น เสาเข็มประเภทต่างๆ พื้นเพลงค์ แผ่นรั้วสําเร็จรูป และบัวหัวเสา เป็นต้น

ปัญหาที่เกิดขึ้นสำหรับภาพลักษณ์ของ Pros ที่มีต่อคนภายนอก คือ ค่อนข้างที่จะตรงกันข้ามกับ ความเป็นจริงของ Pros ดังเช่น ความทรงพลัง ความเป็นมืออาชีพ และความเป็นหนึ่งเดียวกันใน ทุกภาคส่วนขององค์กร ซึ่งสิ่งเหล่านี้คือหัวใจสำคัญที่เกิดขึ้นจริง ของแบรนด์ผู้ผลิต Precast Concrete รายใหญ่ระดับประเทศอย่าง ‘Pros’ เรื่องนี้กำลังส่งผลให้องค์กรขาดความน่าเชื่อถือแม้ว่าจะประกอบไปด้วยทรัพยากรที่ดี ทั้งทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญ และสินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงอัตราการเติบโตของ Financial ที่ปรับขึ้นเฉลี่ย 20%ในทุกๆ ปี ทำอย่างไรที่จะทำให้คนภายนอกรับรู้ถึงความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ที่ถูกอัดแน่นอยู่ใน ทุกๆ ตารางนิ้วภายในองค์กรแห่งนี้ได้

client:      Prosperity Company Limited
years:      2016