Contact

walking

เดินเข้าจากทาง "ซอยพหลโยธินซอย 5 (ซอยราชครู)" ตรงให้สุดทางจะเจอ สามแยก ให้เลี้ยวซ้าย (ตรงหัวมุมเวิ้ง Ratchakru Medical Center) จากนั้นเดินตรงมาอย่างเดียว (จะผ่านสามแยกอีกครั้ง ให้ตรงมา ผ่านหน้าร้านอาหารแม่ยุ้ย) ตรงจนสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายสุดซอยตัน ออฟฟิศแมดอะไรดีจะอยู่บ้านหลังสุดท้ายตรงกลาง รั้วสีเหลือง บ้านสีขาว “บ้านเลขที่109 มีป้ายชื่อ mad แมดอะไรดี” หรือ ถ้ามาจาก “ซอยอารีย์ 1” จะตรงจนสุดซอยอย่างเดียว และเลี้ยวซ้ายสุดซอยตันเหมือนด้านบน

driving

จากถนนพหลโยธินให้เลี้ยวเข้า "ซอยพหลโยธินซอย 5 (ซอยราชครู)" ตรงให้สุดทางจะเจอสามแยก ให้เลี้ยวซ้ายตรงหัวมุม Ratchakru Medical Center จากนั้นขับตรงมาสุดซอยแล้วเลี้ยวซ้ายออฟฟิศจะอยู่หลังสุดท้าย รั้วสีขาว บ้านเลขที่ 109 (สามารถจอดรถไว้หน้าบริษัทติดริมกำแพง หลังกรวยจราจร หรือเข้ามาจอดในบริษัท โดยขับเข้าประตูรั้วมา แล้วเลี้ยวซ้ายเข้ามาจอดได้ค่ะ)

public transport

เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงที่ ‘สถานีอารีย์’ ลงทางออกฝั่งตึกสรรพากร เดินลงบันไดเลี้ยวขวาเข้าตรอกร้านอาหาร ข้างตึกสรรพากร เพื่อมาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ (ราคา 15 บาท) บอกวิน มอเตอร์ไซค์ว่า ‘ตรงเข้าสุดซอยราชครู และเลี้ยวซ้าย จะเจอ บริษัท แมด อะไรดี จำกัด บ้านรั้วขาวอยู่สุดทางตัน เลขที่ 109 หลังสุดท้าย สายรถโดยสารประจำทางที่ผ่าน

A2, 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 54, 59, 63, 74, 77, 97, 108, 157, 204, 502, 503, 509, 510
get direction SCAN HERE