doo Vacation @กาญจนบุรี

หลังจากทีม doo บู๊งานหนักมากันทั้งปี คราวนี้ได้เวลาพักกันบ้างแล้ว รอบนี้ทีม doo เลือกไปพักผ่อนเบาๆกันที่จ.กาญจนบุรี หลังจากชาร์จแบตพักผ่อนเต็มที่แล้วก็พร้อมกลับไปลุยงานกันต่อแล้วค่ะ !