mad เปิดหู doo เปิดตา 01 : workshop ครูโอ๋

อีกหนึ่งวันดี ๆ ที่ไม่ได้ทำงาน แต่มาเสริมสร้างการทำงานแบบ Team work ที่ดี เข้าใจและ support ซึ่งกันและกัน งานนี้ก็ได้ ครูโอ๋ กฎทอง มาช่วยสอนและแนะนำแนวคิดดี ๆ เพื่อมาปรับใช้ในแบบของแมดเอง เพื่อนร่วมงานและบรรยากาศในออฟฟิศที่ดีคือสิ่งที่สำคัญมากในการช่วยให้เราสร้างสรรค์ผลงานที่ดีออกมาในทุก ๆ โปรเจ็ก