mad Vacation 2013

อาจจะเรียกได้ว่า เป็นช่วงเวลา 4 วัน ที่เหล่า madder รอคอยในการปลดปล่อย และมารวมกันทำอะไรที่ไร้สาระที่สุด เมาก็สุด ส่วนความฮาก็ตามภาพเลยค่าา