Arai D Group Logo White
October 11, 2015
mad Vacation 2015

ความยากก่อนความสนุกของทุก ๆ ปี คือการเลือกสถานที่ที่พวกเราจะไปสนุกร่วมกัน ขอบคุณทีมแม่งานที่จัดการและเตรียมความสนุกสนานให้พวกเราด้วยนะคะ