mad Vacation 2015

ความยากก่อนความสนุกของทุก ๆ ปี คือการเลือกสถานที่ที่พวกเราจะไปสนุกร่วมกัน ขอบคุณทีมแม่งานที่จัดการและเตรียมความสนุกสนานให้พวกเราด้วยนะคะ