mad New Year Party 2017

เป็นงานฉลองขอบคุณน้อง ๆ ทุกคนที่ช่วยกันทำงานอย่างหนักในตลอด 1 ปีที่ผ่านมา มันคงไม่ได้มีอะไรที่เป็นพิเศษมากมาย บางมุกก็อาจจะเป็นมุกซ้ำๆกับปีก่อน ๆ แต่สิ่งหนึ่งที่แม้จะซ้ำแต่เราไม่เคยเบื่อมันเลย ก็คือความรู้สึก “สุข” ที่เราได้อยู่ร่วมกันในทุก ๆ วัน